Laatste nieuws

Gewoon handen ineenslaan en bouwen
geplaatst op: 05-10-16

Drimble.nl:

Nederlanders geven steeds meer van hun inkomen uit aan ...


Laatst aangepast

Afgevaardigden - 05-10-16
Vergaderschema - 23-09-16
Diverse stukken - 24-08-16


HBV Noord-Kennemerland

Organigram van de HBV om te downloaden.

De Huurdersbelangenvereniging is de steunpilaar voor alle huurders bij Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland. Wij – de HBV Noord-Kennemerland (afgekort HBV)- willen ons graag voorstellen.

De naam van de vereniging geeft haar doelstelling al aan namelijk:

 • het behartigen van belangen van huurders in de regio Noord-Kennemerland;
 • het bevorderen van de leefbaarheid en het welzijn in de directe woonomgeving van haar leden (de huurders).

De HBV kent individuele leden en leden die worden vertegenwoordigd door een Bewonerscommissie.
Het lidmaatschap kost u slechts € 0,36 per maand.
Het bestuur en de leden van de diverse commissies zijn allen vrijwilligers en worden ondersteund door een “office manager”.

Wij kennen de volgende commissies:

 • Ledenservice
  Het is de HBV die het initiatief neemt, eventueel in samenwerking met Woonwaard, tot het oprichten van een bewonerscommissie. De Ledenservice is verantwoordelijk voor ondersteuning van bewonerscommissies. De Ledenservice begeleidt en ondersteunt de bewonerscommissies op verzoek van de commissie. Tevens is de Ledenservice de vraagbaak voor onze bewonerscommissies.
 • Centraal Overleg
  Regelmatig overleg met de directie van Woonwaard.
  In deze commissie zitten drie bestuursleden van de HBV en twee leden namens de huurders. In dit overleg worden beleidsmaatregelen besproken, die voor alle huurders gelden.

Wat wordt o.a. besproken:

 • Samenwerkingsovereenkomst tussen Woonwaard en HBV met een bijlage van verdere uitwerkingen van deze samenwerkingsovereenkomst en een bijlage als handleiding voor de Bewonerscommissies.
 • Nieuwe Overlegwet van augustus 2015.
 • Huurbeleid, jaarlijkse bespreking.
 • De begroting en jaarstukken van zowel Woonwaard als van de HBV.


Uit het overleg komt bijvoorbeeld het begrip "wonen en zorg" naar voren. In deze werkgroep van Woonwaard is de HBV vertegenwoordigd.

 • In de werkgroep "energiebesparende maatregelen" is de HBV aanwezig. De werkzaamheden van deze werkgroep is een uitwerking van het convenant tussen Aedes (overkoepeling corporaties) en de Woonbond en het ministerie (toen van milieu).
 • Tweemaandelijks Overleg met directeur Wonen en leden van het managementteam van Woonwaard. In dit overleg bespreken we allerlei zaken die dichter bij de huurders staan. Zaken die worden aangedragen door bijvoorbeeld de Bewonerscommissies.
 • Regionaal Platform Woonconsumenten (de RPW). Dit is een platform van alle huurdersverenigingen in Noord – Kennemerland.

Dit Platform heeft overleg met de woningcorporaties in Noord-Kennemerland. Tevens zijn ze vertegenwoordigd in het overleg met wethouders (Volkshuisvesting) in de regio.
Helaas kunnen wij niet volledig zijn, het verhaal zou te lang zijn.

Over HBV als organisatie:
Wij komen als HBV elke woensdagmorgen bij elkaar op ons kantoor aan de Thomas á Kempislaan 52 in Alkmaar. U kunt ons dus elke woensdagmorgen tussen 09.00 uur en 12.00 uur telefonisch bereiken. U kunt ons mailen (zie ons mailadres). Voor behandeling van uw mail graag voor de eerstkomende woensdagmorgen in ons bezit. Oproep: Graag willen wij in contact komen met leden die wat willen doen voor de medehuurders. Voelt u zich betrokken bij huurderszaken en belangenbehartiging, neem dan contact met ons op!

Het Bestuur


Contactgegevens

HBV Noord-Kennermerland
Kantoor Alkmaar
Thomas à Kempislaan 52
1813 LH ALKMAAR
Postbus 8053 1802 KB Alkmaar
contactformulier
Telefonisch bereikbaar op woensdag
van 9 tot 12 uur op tel.nr. 072- 540 81 81
hbv-nk@hetnet.nl

Lid worden ?

U kunt lid worden van HBV Noord-Kennemerland. De voorwaarde die gesteld wordt is dat u huurder bent van een woning van Woonwaard.

Vacature

Graag willen wij in contact komen met leden die wat willen doen voor de medehuurders. Voelt u zich betrokken bij ...