Ledenservice

De ledenservice is een commissie die ingesteld is door het bestuur van de HBV.
Gerard Stokkers is de coördinator van de ledenservice

Deze commissie heeft als doelstelling om -in samenwerking met Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland- bewonerscommissies op te richten en deze in stand te houden en het onderhouden van contacten met woonconsulenten van de bewonerscommissies.

  • Bezoekt vergaderingen en bijeenkomsten.
  • Geeft ondersteuning bij Renovatie en Grootonderhoud.
  • Op verzoek woont de Ledenservice vergaderingen bij van bewonerscommissies.
  • Als er zaken spelen die de bevoegdheid van de ledenservice te boven gaan, worden deze doorgeleid naar het Bestuur van de HBV.
  • Huurders, waarvan een klacht door Woonwaard negatief is afgehandeld worden gewezen op de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de regionale Klachtencommissie( van SVNK) of bij de Huurcommissie.


U kunt een mailtje sturen via contactformulier, bellen naar 072- 540 81 81 op woensdag tussen 9.00 uur en 12.00 uur of schrijven naar :
Postbus 8053 1802 KB Alkmaar t.a.v. afd. Ledenservice


Laatste nieuws

Onvoldoende geld naar verduurzamen huurwoningen
geplaatst op: 30-09-18

Onvoldoende geld naar verduurzamen huurwoningen

Woonbond ...


Laatst aangepast

Home - 15-01-20
Statuten HBV-NK - 08-11-19
Alg. Ledenvergadering - 08-11-19


Contactgegevens

HBV Noord-Kennermerland
Kantoor Alkmaar
Thomas à Kempislaan 52
1813 LH ALKMAAR
Postbus 8053 1802 KB Alkmaar
contactformulier
Telefonisch bereikbaar op woensdag
van 9 tot 12 uur op tel.nr. 072- 540 81 81
hbv-nk@hetnet.nl

Lid worden ?

U kunt lid worden van HBV Noord-Kennemerland. De voorwaarde die gesteld wordt is dat u huurder bent van een woning van Woonwaard.

Vacature

Graag willen wij in contact komen met leden die wat willen doen voor de medehuurders. Voelt u zich betrokken bij ...